Geef je op voor de opnames van VTBL!

LET OP: Lukt het aanmelden niet via deze pagina? Stuur dan een mail naar publiekVTBL@bluecircle.nl

Wat moet je vermelden via de mail?

- Aantal personen

- Naam/Namen

- Leeftijd(en)

- Datum uitzending

 

18 jaar of ouder?

Meld je nu aan voor de uitzendingen van VTBL!

Wanneer je hieronder geen evenementen ziet, zitten de komende uitzendingen helaas vol.

 

Er worden regelmatig toegangsbewijzen voor VTBL besteld door personen die niet van plan zijn om zelf naar de opnames te komen. Deze kaarten worden vervolgens op diverse wijze te koop aangeboden. 

Het enige officiële kanaal voor (gratis!) toegangsbewijzen voor VTBL is deze website. Neem bij vragen of twijfel contact op met de publieksservice van RTL. 

Je bent gehouden om het toegangsbewijs voor jezelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. 

RTL en/of door haar ingeschakelde derden kunnen bezoekers de toegang tot de opnames van VTBL weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het toegangsbewijs niet rechtstreeks is verkregen via RTL.

 

Beschikbare uitzendingen

Mijn aanmeldingen

Je kunt je maximaal voor één uitzending tegelijkertijd aanmelden. Wil je de aanmelding wijzigen of annuleren, klik dan hier de uitzending aan.